Dektak D8000

Dektak D8000

  • Vertical range: 65 kÅ / 655 kÅ / 2620 kÅ
  • Vertical resolution: 1 Å / 10 Å / 40 Å
  • Scan length range: 50 µm – 200 mm
  • Horizontal resolution: 15000 points
  • Sample stage diameter: 8,5" (21,6 cm)
  • Stylus tracking force: 0.01-1 mN (1-100 mg)
  • Stylus diameter: 12.5 µm
  • Data transfer: floppy disk